www.silesia-region.pl
  szukaj
O stronie

Uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004-2006) – ze względu na zakończenie wdrażania programu – ma charakter archiwalny. Pozostawiamy go jednak Państwu jako bogate źródło wiedzy. Chcemy przy tym zaznaczyć, że wszelkie dane kontaktowe (telefony, maile) uległy dezaktualizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem realizacji programu dostępnym w zakładce "Informacje o ZPORR”.

W obecnym okresie – lata 2007-2013 – w Śląskiem wdrażany jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL). W ZPORR mieliśmy do dyspozycji 280 mln euro, tymczasem na realizację RPO WSL otrzymaliśmy kwotę ponad 6-krotnie wyższą – 1 712 mln euro.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin strony internetowej programu oraz strony promocyjnej projektów.
Mapa projektów wybranych do dofinansowania w ramach ZPORR

Jeśli chcesz dołączyć do grupy koordynatorów Bazy PARTNER II wypełnij formularz>>

Obsługa strony współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie prowadzi obecnie naborów wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006


Jak oceniasz serwis internetowy ZPORR Województwa Śląskiego?

bardzo dobry
satysfakcjonujący
wymaga uzupełnień

Zobacz wyniki :.

Wdrażaniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa i Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości zajmuje się Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego

Wdrażaniem Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.