www.silesia-region.pl  Projekty wybrane >>
  szukaj
Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)
adres: Siedziba - ul. Plebiscytowa 36 / Poczta - ul. Ligonia 46 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 99 282, +48 (32) 77 99 175
faxy: +48 (32) 77 99 174
adres email: fundusze@slaskie.pl
struktura i zakresy działań

Małgorzata Sta¶
Dyrektor
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 99 283 Nr wew: 283 Nr pokoju: 2.09
Adres email: malgorzata.stas@slaskie.pl  

Aleksandra Kalafarska
Zastępca Dyrektora Wydziału
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 99 175 Nr wew: 175 Nr pokoju: 2.04
Adres email: aleksandra.kalafarska@slaskie.pl  

Stefania Koczar-Sikora
Zastępca Dyrektora Wydziału
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 99 175 Nr wew: 175 Nr pokoju: 2.03
Adres email: stefania.koczar@slaskie.pl  

Magdalena Sadek
Zastępca Dyrektora Wydziału
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 99 282 Nr wew: 282 Nr pokoju: 2.07
Adres email: magdalena.sadek@slaskie.pl  

Barbara Szafir
Zastępca Dyrektora Wydziału
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 99 282 Nr wew: 282 Nr pokoju: 2.08
Adres email: barbara.szafir@slaskie.pl  

Barbara Krawiec
Samodzielne stanowisko ds. spójno¶ci programowej
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 99 195 Nr wew: 195 Nr pokoju: 4.10
Adres email: barbara.krawiec@slaskie.pl  
Zadania: Siedziba: ul. Plebiscytowa 36, Katowice

Beata Gole¶na
Rzecznik Funduszy Europejskich
Telefon zewnętrzny: +48 32 77 99 166 Nr wew: 166 Nr pokoju: 2.05
Adres email: beata.golesna@slaskie.pl  
Zadania: Siedziba: ul. Plebiscytowa 36, Katowice

Referat administracyjny 3
Referat analiz regionalnych i ewaluacji 3
Referat certyfikacji wydatków RPO WSL 3
Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej 3
Referat komunikacji i promocji RPO WSL 3
Referat koordynacji i kontroli systemu realizacji RPO WSL 3
Referat nadzoru pomocy technicznej i instrumentów finansowych 3
Referat obsługi finansowej 3
Referat procedur 3
Referat procedury odwoławczej 3
Referat programowania i rozwoju 3
Referat Regionalnej Strategii Innowacji 3
Referat zarz±dzania rzeczowo-finansowego 3
Referat - Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego 3
Sekretariat 3
Zespół Rzecznika Funduszy Europejskich 3
RSS
© Urz±d Marszałkowski Województwa ¦l±skiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.