www.silesia-region.pl
  szukaj
Priorytet 4

Celem Priorytetu 4 ZPORR jest zapewnienie wsparcia procesu wdrażania programu oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wykorzystania finansowego wkładu WE oraz środków krajowych.

Celem Priorytetu 4 ZPORR jest zapewnienie wsparcia procesu wdrażania programu oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wykorzystania finansowego wkładu WE oraz środków krajowych.

Pomoc przeznaczona jest dla następujących instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR:

  • Instytucji Zarządzającej ZPORR – Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy;
  • Urzędów Marszałkowskich – jednostek uczestniczących w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR;
  • Urzędów Wojewódzkich – instytucji pośredniczących w zarządzaniu ZPORR;
  • Instytucji Wdrażających dla działań Priorytetu 2 oraz działania 3.4.

Analiza sytuacji jednostek zaangażowanych we wdrażanie ZPORR wykazuje, iż niezbędne jest ich wsparcie w zakresie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, w zakresie szkoleń pracowników, wyposażenia urzędów w niezbędny sprzęt oraz obsługi Komitetów Monitorujących i Sterujących.
Wsparciem ze strony pomocy technicznej objęte zostaną także działania informacyjne i promocyjne, dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach ZPORR.

W ramach Priorytetu 4 realizowane będą 3 działania:

4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane
4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane
4.3. Działania informacyjne i promocyjne


.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.