www.silesia-region.pl
  szukaj
2007-07-25
Komunikat dla Beneficjentów Działania 2.2 ZPORR w Województwie Śląskim

Informujemy, że do dnia 23 lipca br. Instytucja Wdrażająca przesłała wszystkim Beneficjentom działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR z konkursu nr 2/2006, plik w formacie xml niezbędny do wygenerowania wniosku o płatność. Plik został przesłany na adres poczty elektronicznej zawarty we wniosku aplikacyjnym.

W celu wypełnienia wniosku o płatność należy użyć aplikacji Generator Wniosków Płatniczych dostępnej pod adresem: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=409&id=58776

W przypadku gdyby z jakichkolwiek przyczyn plik xml nie został odebrany przez Beneficjenta lub był uszkodzony, prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Macioł - p.o. Kierownika Referatu ZPORR 2004-2006, pod nr telefonu 32/202-51-54.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 23 lipca 2007r. wszystkie wnioski o płatność składane przez Beneficjentów działania 2.2 ZPORR muszą być wypełniane za pomocą Generatora Wniosków Płatniczych.


.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.