www.silesia-region.pl
  szukaj
2007-08-24
Europejska Firma - Konkurs na najbardziej innowacyjne projekty w ramach SPO WKP

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego Konkursu Europejska Firma pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo¶ci.

Jego celem jest wyłonienie elity przedsiębiorstw, które w wyniku realizacji projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych wdrożyły pomysł na innowacyjny biznes - wprowadziły na rynek nowy wyrób, usługę b±dĽ zastosowały nowy proces technologiczny lub zarz±dzania, a dzięki realizacji projektu poprawiła się konkurencyjno¶ć firmy na rynku.

Do udziału w konkursie zapraszamy przedsiębiorstwa, które uzyskały dotacje i zakończyły realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno¶ci Przedsiębiorstw (poddziałanie 1.4.1, poddziałanie 2.2.1, działanie 2.3, działanie 2.4).

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:
I. Innowacyjny produkt
II. Innowacyjna usługa
III. Innowacyjny proces.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem oraz do pobrania zamieszczonej w serwisie FOL ankiety. Wypełnion± ankietę należy odesłać do 30 sierpnia 2007 r. listownie pod adresem:

Biuro Konkursu „Europejska Firma”
Skrytka pocztowa 1
60-460 Poznań 20


Ankiety można przesyłać też faksem (061 849 90 41) oraz e-mailem: konkurs@smartlink.pl.
Wszelkich informacji udziela Karolina Dolata z Biura Konkursu „Europejska Firma”: tel./fax: 061 849 90 41, konkurs@smartlink.pl.


Zobacz także
link do ogłoszenia

.: powrót :.
RSS
© Urz±d Marszałkowski Województwa ¦l±skiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.