www.silesia-region.pl
  szukaj
2007-09-04
Nowa instrukcja do wniosku o płatność z EFRR

Nowa instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność dla projektu finansowanego z EFRR

Informujemy, że na stronie internetowej www.zporr.gov.pl zamieszczona została nowa instrukcja do Wniosku beneficjenta o płatność dla projektu finansowanego z EFRR.

WW. instrukcja została zmieniona w następującym zakresie:

  1. wykreślono zapis dotyczący częstotliwości składania wniosków o płatność przez beneficjenta. Zgodnie z nowym wzorem umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR beneficjent może składać wniosek o płatność częściej niż raz na miesiąc
  2. Punkt (21_) Źródła, z których zostały sfinansowane wydatki
  3. Punkt (26) załączniki: 

Uszczegółowiono zasady opisu faktur w ramach projektów Priorytetu 4, przede   wszystkim dotyczące zamieszczania na fakturze informacji o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR oraz ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR. Ponadto, wprowadzono obowiązek umieszczania na fakturze daty wykazania wydatku we wniosku o płatność (odnosi się do Priorytetu 1,3 i 4 ZPORR.

       Od 1 sierpnia br. istnieje obowiązek wypełniania wniosków beneficjenta o płatność wyłącznie w Generatorze Wniosków Płatniczych.


.: powrót :.
RSS
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.