www.silesia-region.pl
  szukaj
2007-10-29
Zmiana wytycznych nt. audytu

Zmiana w Wytycznych IZ na temat audytu zewnętrznego projektów z ramach ZPORR

Informujemy, że zmianie uległy zapisy Wytycznych Instyutcji Zarz±dzaj±cej na temat audytu zewnętrzenego projektów realizowanych w ramach ZPORR. Zmiany dotycz± między innymi pkt. 5 oraz pkt. 7. Uaktualniona wersja Wytycznych jest dostępna na stronie www.zporr.gov.pl w zakładce "Audyt Zewnętrzny" (Dokumenty - Wytyczne)

.: powrót :.
RSS
© Urz±d Marszałkowski Województwa ¦l±skiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.