www.slaskie.pl
  szukaj

2011-04-13

Płatność końcowa dla SL - SK

Płatność końcowa dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Słowacja.

więcej :.

2010-10-18

Raport końcowy INTERREG III A

Znane są już efekty współpracy transgranicznej polskich regionów w okresie 2004-2006. Badanie ewaluacyjne typu ex-post miało charakter przekrojowy oraz porównawczy i dotyczyło siedmiu programów transgranicznych Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. Celem głównym badania było pogłębienie wiedzy nt. skuteczności i efektywności programów współpracy terytorialnej w aspekcie transgranicznym.

więcej :.

2010-04-30

Publikacja INTERREG IIIA Pl-Sk

Podsumowowanie program.

więcej :.

2008-04-23

Konferencja poświęcona POWT RP – SK

22 kwietnia br. w Krakowie, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej odbyła się konferencja otwierająca Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, który nawiązuje do Programu IW INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006.

więcej :.

2007-12-10

Współpraca polsko - czeska

Podsumowanie spotkań informacyjno – konsultacyjnych poświęconych założeniom Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

więcej :.

2007-11-28

Podsumowanie projektu współpracy polskich i słowackich Urzędów Pracy

Konferencji w Ustroniu, 29 – 30 listopada 2007

więcej :.

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | nastepny :.Unia Europejska
 
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Art4net: hosting, strony www, projekty graficzne.