Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Sejmiku

Sesja nr 50 z dnia 19 marca 2018
Nr uchwałyW sprawie
V/50/1/2018 aktualizacji listy inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego
V/50/2/2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030
V/50/3/2018 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok
V/50/4/2018 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok
V/50/5/2018 zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2018 rok
V/50/6/2018 udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy
V/50/7/2018 udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice
V/50/8/2018 określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2018 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty w wysokości: 2 228 469 zł na dofinansowanie kosztów działania 13 zakładów aktywności zawodowej, funkcjonujących na dzień 31 grudnia 2017 roku
V/50/9/2018 przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku
V/50/10/2018 przyjęcia Zasad i trybu przyznawania stypendiów województwa śląskiego w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku
V/50/11/2018 uchylenia uchwały Nr II/23/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
V/50/12/2018 zakazu utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego
V/50/13/2018 określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 na terenie województwa śląskiego
V/50/14/2018 przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 2018-2021


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie