Województwo Śląskie

2013: Śląskie sprawdza się!

Śląskie sprawdza się!

Pod takim hasłem w internecie, w mediach oraz w przestrzeni miejskiej reklamowany był Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Celem kampanii było zainteresowanie mieszkańców województwa programem, jako źródłem wsparcia inwestycji zmieniających region. W ramach całego programu realizowanych byo (listopad 2013) 4572 takich przedsięwzięć. Do prezentacji podczas kampanii wybrano zaledwie małą część, bo 22 przykładowe, zakończone już inwestycje z różnych dziedzin, które pokazują zmiany, jakie zaszły w regionie.

Kampania była obecna w mediach regionalnych i lokalnych od 16 do 30 listopada 2013. W tym czasie w prasie przeczytać można artykuły, wywiady i tradycyjne reklamy, zobaczyć plakaty, w stacjach radiowych usłyszeć spoty, a na ekranach autobusowych oraz w serwisach wideo zobaczyć film reklamowy.

Kampania wykraczała poza standardowe media - nietypowe instalacje w postaci mniejszych i większych „łapek" spotkać można było w różnych miejscach przestrzeni publicznej. W ten sposób przyciągały uwagę odbiorców oraz pokazywały, że na każdym kroku widać zrealizowane inwestycje. Ponadto instalacje pozwalajły na połączenie świata realnego i wirtualnego, a tym samym nawiązanie interakcji z odbiorcami kampanii - dzięki urządzeniom mobilnym mogli oni pogłębić swoją wiedzę na temat interesujących ich projektów czy wziąć udział w konkursach internetowych.

Szczególnie intensywnie kampania prowadzona była w Internecie. Jej rdzeń stanowiła strona internetowa www.slaskiesprawdzasie.pl zawierająca interaktywną prezentację wszystkich 22 wybranych inwestycji.

Najbardziej oryginalnym elementem kampanii był przygotowany z myślą o młodych ludziach wideoklip znanego i cenionego artysty ze śląskiej wytwórni hiphopowej. Utwór pod tytułem „Śląskim szlakiem" w warstwie tekstowej i wizualnej mówi o pozytywnych zmianach w regionie, inaczej niż tradycyjne przekazy reklamowe, bo z wyraźnym zaznaczeniem perspektywy osobistej i w szczerym, emocjonalnym tonie.

Cała koncepcja kreatywna kampanii w jasny i czytelny sposób nawiązuje do marki Śląskie i jej logotypu.

Kampania finansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowało i prowadziło ją konsorcjum firm: agencja reklamowa Eskadra i dom mediowy Starcom.

zasięg: Województwo Śląskie
budżet: 961 000zł

 

 Współpraca z raperem

Urząd Marszałkowski zaprosił do udziału w kampanii śląskiego rapera - BU


Prasa

4 dzienniki oraz 12 tytułów lokalnych


Spot radiowy

4 spoty radiowe o długości 30 sekund - osobne pod każdy subregion


Ambient

Nietypowe instalacje w postaci „łapek"


Outdoor

Billboardy i citylighty


Internet

Spot wideo, kampania banerowa, mailing


BTL

Magnes, ulotka, naklejka


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie