Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 5-12-2016 do 11-12-2016


Poniedziałek, 5 grudnia 2016

godz. 10.00

Konferencja podsumowująca III edycję konkursu "Zadbajmy o wodę na wsi".

W czasie spotkania wręczone zostaną także nagrody w konkursie fotograficznym "Wieś województwa śląskiego".

W konferencji udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Sala Kolumnowa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

godz. 11.00

Finał konkursu "Skrzynki marzeń".

Konkurs polegał na stworzeniu autorskiej "skrzynki marzeń" (tj. skrzynki pocztowej 3D), do której mieszkańcy województwa śląskiego będą mogli wrzucać listy ze swoimi spostrzeżeniami na temat ich najbliższej okolicy czy regionu. Każdy twórca przygotował również list z własnymi marzeniami. W wydarzeniu wzięło udział 37 szkół podstawowych z całego województwa śląskiego i ponad 240 uczniów. Zgłoszono 66 skrzynek. Jury wybrało najbardziej pomysłowe dzieła. Pod uwagę wzięto kreatywność koncepcji, jakość i nowatorstwo wykonania, użyteczność oraz finalne wrażenie artystyczne. Do ścisłego finału dostały się prace z 10 szkół placówek. W czasie spotkanie finaliści przedstawią swoje prace. Zwycięzcy otrzymają w nagrodę jednodniową wycieczkę po atrakcjach turystycznych regionu. Skrzynki zostaną również wystawione w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie). Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Partnerem wydarzenia jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Radio Zet Gold.

Więcej na stronie: Śląskie. Tu rozmawiamy

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 17.00

Śląska Gala Wolontariatu.

W czasie uroczystości wręczone zostaną nagrody Marszałka Województwa Śląskiego Barwy Wolontariatu 2016 w województwie śląskim.

Więcej o gali na stronie organizatora.

Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, Katowice

godz. 17.00

V posiedzenie Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Siemianowice Śląskie.

W obradach udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

SCK Willa Fitznera, ul. 27 stycznia 3, Siemianowice Śląskie

Wtorek, 6 grudnia 2016

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 7 grudnia 2016

godz. 10.00

I Forum Szkolnictwa Zawodowego - kosmetyka.

Forum skierowane jest do potencjalnych pracodawców, właścicieli gabinetów i firm związanych z branżą kosmetyczną, nauczycieli, wykładowców i uczniów zawodu technik usług kosmetycznych oraz przyszłych kandydatów do kształcenia w tym zawodzie.

Forum otworzy wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Organizatorem forum jest Urząd marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Raciborzu, Rybniku i Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego, ul. Wiertnicza 3, Katowice

godz. 11.00

Finał wojewódzki konkursu wiedzy historycznej "Dziewięciu z Wujka - wydarzenia grudniowe sprzed 35 lat".

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się ponad 70 szkół z województwa śląskiego. Nagrody finalistom wręczy członek Zarządu Henryk Mercik.

Organizatorami konkursu są: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz regionalne ośrodki doskonalenia nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 12.00

Forum Seniora.

W czasie spotkania przedstawiona zostanie "Polityka Senioralna Województwa Śląskiego"(marszałek Wojciech Saługa) oraz "Polityka senioralna na przykładzie samorządów lokalnych" (prezydent Zabrza Małgorzata Manka-Szulik).
Omówiony zostanie także systemy wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania oraz kwestie zdrowotne i aktywności społecznej w życiu seniorów.

Forum organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i redakcję Dziennika Zachodniego.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

godz. 14.00

Marszałek Wojciech Saługa spotka się z samorządowcami z powiatu gliwickiego.

Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku'', ul. Zamkowa 10, Toszek

8-10 grudnia 2016

II Forum Przemysłowe.

W czasie forum członek Zarządu Kazimierz Karolczak weźmie udział w panelu "Design i wzornictwo przemysłowe kluczem w kreowaniu przewagi konkurencyjnej ".

Więcej o forum na stronie organizatora.

Centrum Konferencyjne Hotelu Gołębiewski, ul. Karkonoska 14, Karpacz

8-9 grudnia 2016

7 posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

W obradach udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

OREA Vital Hotel Sklář, Harrachov 520, Harrachov, Czechy

Czwartek, 8 grudnia 2016

godz. 14.00

Spotkanie rodzin górniczych, podopiecznych, przyjaciół i darczyńców Fundacji Rodzin Górniczych.

W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Piątek, 9 grudnia 2016

godz. 9.30

Konferencja "Współczesne wyzwania pracy z rodziną".

Podczas spotkania wręczone zostaną nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie "Gmina przyjazna rodzinie 2016".

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych z prowadzeniem pracy socjalnej na rzecz rodziny, a także wyróżnienie trzech gmin realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie (np. realizacja lokalnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych, zwiększanie dostępności do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem, aktywizacja zawodowa młodych matek, wprowadzanie rozwiązań infrastrukturalnych dostosowanych do potrzeb rodziców z małymi dziećmi itp.).

Więcej o spotkaniu na stronie ROPS Katowice

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 10.00

Konferencja podsumowująca realizację projektu Samorządu Województwa Śląskiego "Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy rowerowe".

Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki audytu, wnioski oraz propozycje kierunków dalszego rozwoju ruchu rowerowego i tworzenia infrastruktury rowerowej w województwie śląskim.

Sala Kolumnowa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Ostatnia aktualizacja: 02-12-2016 15:33:27

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie