Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 23-4-2018 do 29-4-2018


<p><b>Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 </b></p>
<blockquote>
<p><b>godz. 11.00</b><br>
<br>
LI Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. <br>
<br>
W czasie obrad przedstawiona zostanie informacja o działalności Samorządowych
Kolegiów Odwoławczych w Bielsku-Białej, w Częstochowie i w Katowicach oraz
raport z wykonania w 2017 roku &quot;Programu przeciwdziałania narkomanii
w województwie śląskim na lata 2017-2020&quot;.<br>
<br>
Podczas sesji przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:</p>
<ul>
<li>zaciągnięcia kredytów długoterminowych dla Województwa Śląskiego w roku
budżetowym 2018,</li>
<li>wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji
robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
realizacja których przekracza 1 rok budżetowy,</li>
<li>zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 4105 S na terenie gminy Pawłowice
do kategorii dróg wojewódzkich.</li>
</ul>
<p><b><a href="http://sejmik.slaskie.pl/bip/tresc/892" target="_blank">Porządek
sesji </a></b>zamieszczono na stronie internetowej Sejmiku Województwa Śląskiego.<br>
<br>
Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice<br>
<br>
Spotkanie otwarte dla mediów.<br>
<br>
<b>Uwaga media:</b><br>
<i>Przed sesją, o godz. 10.45 zapraszamy na briefing dot. m.in. kwestii finansowania
przez NFZ oddziału rehabilitacyjnego w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z
o.o.<br>
Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice<br>
Spotkanie otwarte dla mediów. </i></p>
<p><b>godz. 18.00</b><br>
<br>
Ogłoszenie werdyktu oraz uroczyste wręczenie nagród w VII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek.<br>
<br>
Nagrody wręczy marszałek Wojciech Saługa.<br>
<br>
Więcej o nagrodzie na <a href="http://www.konkurskbochenek.us.edu.pl/" target="_blank">stronie
konkursu</a>.<br>
<br>
Duża Scena, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Rynek
10</p>
</blockquote>
<p><b>Wtorek, 24 kwietnia 2018</b></p>
<blockquote>
<p><b>godz. 9.00</b><br>
<br>
Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.<br>
<br>
Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice</p>
<p><b>godz. 11.30</b><br>
<br>
Otwarcie 10 edycji Targów Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA 2018.<br>
<br>
Impreza połączona będzie z 2 edycją Targów Transportu Turystycznego SilesiaCOACHEXPO.
W otwarciu imprezy udział wezmą członkowie Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
i Henryk Mercik.<br>
<br>
Więcej o targach <a href="https://www.exposilesia.pl/silesiakomunikacja/pl/" target="_blank">SilesiaKOMUNIKACJA</a>
oraz <a href="https://www.exposilesia.pl/silesiacoachexpo/pl/" target="_blank">SilesiaCOACHEXPO</a>
na stronie organizatora.<br>
<br>
Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124,
Sosnowiec</p>
<p><b>godz. 15.00</b><br>
<br>
Otwarcie sezonu żeglugowego w Marinie Gliwice.<br>
<br>
W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Michał Gramatyka.<br>
<br>
Marina Gliwice, ul. Portowa 28, Gliwice</p>
</blockquote>
<p><b>25-26 kwietnia 2018</b></p>
<blockquote>
<p>Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP.<br>
<br>
W czasie obrad przedstawiony będzie m.in. stan realizacji oraz założenia do
nowej perspektywy Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, realizacja
projektów turystycznych na pograniczu polsko-czeskim finansowanych ze środków
programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.<br>
<br>
Marszałkowie omówią wpływ środków z PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 na
obszary wiejskie, a także kwestię walki ze smogiem w ramach realizacji rządowego
programu &quot;Czyste Powietrze&quot; oraz dalszej restrukturyzacji Przewozów
Regionalnych. Przedstawiona zostanie także informacja nt. działań Polskiej
Organizacji Turystycznej oraz współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi
w 2018 roku.<br>
<br>
W obradach udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.<br>
<br>
Więcej o posiedzeniu na stronie <a href="https://konwent.opolskie.pl/" target="_blank">Konwentu
Marszałków Województw RP</a>.<br>
<br>
Hotel Gorzelanny, Pokrzywna 76, Jarnołtówek</p>
</blockquote>
<p><b>Środa, 25 kwietnia 2018</b></p>
<blockquote>
<p><b>godz. 9.00</b><br>
<br>
Posiedzenie Komitetu Sterującego inicjatywy Catching-up Regions.<br>
<br>
W obradach udział weźmie wicemarszałek Michał Gramatyka.<br>
<br>
Biuro Banku Światowego, ul. E. Plater 53, Warszawa</p>
<p><b>godz. 10.00</b><br>
<br>
Spotkanie &quot;Organizacja Transportu Publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii&quot;.<br>
<br>
Spotkanie odbędzie się w ramach Targów Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA
2018. Weźmie w nim udział członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.<br>
<br>
Więcej na <a href="https://www.exposilesia.pl/silesiakomunikacja/112/0/pl/" target="_blank">stronie
organizatora</a>.<br>
<br>
Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124,
Sosnowiec</p>
</blockquote>
<p><b>Czwartek, 26 kwietnia 2018</b></p>
<blockquote>
<p><b>godz. 10.30</b><br>
<br>
Konferencja prasowa nt. inauguracji i finału tegorocznej INDUSTRIADY.<br>
<br>
W czasie spotkania przedstawione zostaną także pierwsze szczegóły z programu
święta Szlaku Zabytków Techniki.<br>
<br>
W spotkaniu udział biorą:</p>
<ul>
<li>Wojciech Saługa - marszałek Województwa Śląskiego</li>
<li>Henryk Mercik - członek Zarządu Województwa Śląskiego</li>
<li>Arkadiusz Czech - burmistrz Tarnowskich Gór</li>
<li>Piotr Kuczera - prezydent Rybnika</li>
<li>Anna Dziewit-Meller - pisarka, dziennikarka, felietonistka</li>
</ul>
<p>Do dyspozycji dziennikarzy będą również:</p>
<ul>
<li>Marek Zieliński - dyrektor Ars Cameralis Silesiae Superioris</li>
<li>Adam Kowalski - zastępca dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach</li>
<li>Adam Hajduga - kierownik referatu promocji dziedzictwa industrialnego
w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego</li>
</ul>
<p>Uwaga media: przewidziano specjalny transport dla dziennikarzy, rezerwacja
miejsc: <a href="mailto:info@cameralis.art.pl" target="_blank">info@cameralis.art.pl</a>.<br>
<br>
Zabytkowa Kopalnia Srebra, ul. Szczęść Boże 81, Tarnowskie Góry</p>
<p><b>godz. 11.00</b><br>
<br>
Otwarcie nowej świetlicy dla oddziału B2 w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym
im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju.<br>
<br>
W uroczystości uczestniczyć będzie członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.<br>
<br>
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe, ul. Dietla 5, Rabka-Zdrój</p>
</blockquote>
<p><b>Piątek, 27 kwietnia 2018</b></p>
<blockquote>
<p><b>godz. 10.00</b><br>
<br>
Otwarcie nowego dworca autobusowo-kolejowego w Cieszynie.<br>
<br>
Inwestycja &quot;Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie&quot;
dofinansowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego.<br>
<br>
W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.<br>
<br>
Dworzec ul. Hajduka 10, Cieszyn</p>
<p><b>godz. 12.00</b><br>
<br>
Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.<br>
<br>
W obradach udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.<br>
<br>
Sala Szara (285), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice</p>
<p><b>godz. 16.30</b><br>
<br>
Jubileusz 130-lecia Ochotniczej Straż Pożarnej Kotulin.<br>
<br>
W obchodach uczestniczył będzie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.<br>
<br>
OSP Kotulin, ul. Kolejowa 4, Kotulin</p>
</blockquote>
<p><b>Sobota, 28 kwietnia 2018</b></p>
<blockquote>
<p><b>godz. 14.00</b><br>
<br>
Koncert z okazji jubileuszu 10-lecia telewizji TVS.<br>
<br>
Zaproszenie na koncert przyjął marszałek Wojciech Saługa.<br>
<br>
pl. Sławika i Antalla (przed halą Spodek), Katowice</p>
</blockquote>
Ostatnia aktualizacja: 20-04-2018 15:04:46

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie