Województwo Śląskie

Posiedzenia komisji

Posiedzenie komisji z dnia 25 stycznia 2018

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czwartek o godz. 10.00

Wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekracji, Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Działalność Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada w Zakrzowie oraz prezentacja Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie.
 2. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Śląskiego na przykładzie wybranych produktów z obszaru turystyki rekreacyjnej, kulturowej, kulinarnej i masowej.
 3. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.
 4. Przedstawienie realizowanych dotychczas wspólnie przedsięwzięć /Złote Maski, Nagroda im. Karola Miarki, Laury Umiejętności i Kompetencji, Dom Polski Południowej w Brukseli/.
 5. Omówienie możliwości poszerzenia współpracy Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego oraz określenie obszarów współpracy.
 6. Organizacja promocji w województwie śląskim oraz w województwie opolskim – współpraca w obszarze promocji, wymiana doświadczeń, wspólne akcje promocyjne.

Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zakrzowie – 47-260 Polska Cerekiew, ul. Parkowa 23

Posiedzenie komisji z dnia 25 stycznia 2018

Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Czwartek o godz. 10.00

Wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Działalność Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada w Zakrzowie oraz prezentacja Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie.
 2. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Śląskiego na przykładzie wybranych produktów z obszaru turystyki rekreacyjnej, kulturowej, kulinarnej i masowej.
 3. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.
 4. Przedstawienie realizowanych dotychczas wspólnie przedsięwzięć /Złote Maski, Nagroda im. Karola Miarki, Laury Umiejętności i Kompetencji, Dom Polski Południowej w Brukseli/.
 5. Omówienie możliwości poszerzenia współpracy Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego oraz określenie obszarów współpracy.
 6. Organizacja promocji w województwie śląskim oraz w województwie opolskim – współpraca w obszarze promocji, wymiana doświadczeń, wspólne akcje promocyjne.

Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zakrzowie – 47-260 Polska Cerekiew, ul. Parkowa 23

Posiedzenie komisji z dnia 25 stycznia 2018

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 10.00

Wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej oraz Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Działalność Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada w Zakrzowie oraz prezentacja Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie.
 2. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Śląskiego na przykładzie wybranych produktów z obszaru turystyki rekreacyjnej, kulturowej, kulinarnej i masowej.
 3. Prezentacja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.
 4. Przedstawienie realizowanych dotychczas wspólnie przedsięwzięć /Złote Maski, Nagroda im. Karola Miarki, Laury Umiejętności i Kompetencji, Dom Polski Południowej w Brukseli/.
 5. Omówienie możliwości poszerzenia współpracy Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego oraz określenie obszarów współpracy.
 6. Organizacja promocji w województwie śląskim oraz w województwie opolskim – współpraca w obszarze promocji, wymiana doświadczeń, wspólne akcje promocyjne.

Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zakrzowie – 47-260 Polska Cerekiew, ul. Parkowa 23

Posiedzenie komisji z dnia 11 stycznia 2018

Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie zmian Zarządu Województwa do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.
 3. Opiniowanie zmian Zarządu Województwa do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.
 4. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie