Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa

Załącznik do Uchwały 1731/58/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.06.2011

Procedura urzędowa

załącznik do uchwały nr 2786/213/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.11.2008 roku

Procedura urzędowa

Załącznik do Uchwały nr 506/28/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.04.2015 r.

Procedura urzędowa

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 1713/133/V/2016 z dnia 23.08.2016 r.

Procedura urzędowa

Załącznik nr 1 - Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018

Procedura urzędowa

Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z uzasadnieniem.

Procedura urzędowa

Załącznik nr 3 - Wzór zaświadczenia o dokonanym wpisie.

Procedura urzędowa

Zaszeregowanie obiektów hotelarskich.

Procedura urzędowa

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych.

Art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 613 ze zm.).

Procedura urzędowa

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie