Województwo Śląskie

Procedury w urzędzie

Procedura urzędowa

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Procedura urzędowa

zał. 1 do Uchwały Zarządu Nr 676

Procedura urzędowa

zał. do uchwały nr 743/330/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku

Procedura urzędowa

zał. nr 13 do Uchwały Zarządu Nr 1265/53/V/2015

Procedura urzędowa

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu

Procedura urzędowa

Zgłoszenie zbiórki publicznej

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2014.498) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz.U.2014.833) link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Procedura urzędowa

Złożenie wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 10, poz. 68; Dz.U. z 2008 roku, Nr 171, poz. 1056; Dz.U. z 2008 roku, Nr 216, poz. 1368)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie